О Нама

Машинска школа Приједор настала је 1972. године као дјеловање Школског техничког центра "Илија Стојановић". Године 1976, оформљена је као засебна организациона јединица, а ООУР Машинска школа је формирана 1997. године у оквиру центра за усмјерено образовање. Од 1991. године, школа је дио самосталне институције и носи назив Машинска школа.
Електротехничка школа се преселила у објекат Машинске школе 2000. године.
Школа је активна у образовању ученика III и IV степена у струци.
Школа у којој се пита и анализира, мисли и ствара, развијају индувидуалне и колективне способности, те прати и прилагођава потребама тржишта рада.

Желимо да будемо Школа са високо квалитетним стручним кадром који образује кадрове у складу са савременим тржишним тенденцијама, развојним потребама локалне заједнице и шире друштвене заједнице. Желимо да постанемо модел успјешног функционисања васпитно–образовне установе и лидер развоја стручног формалног и нефеормалног образовања.

Тренутно, Машинска школа Приједор нуди образовање у различитим смјеровима:
Машинство и обрада метала:
- Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године)
- Механичар расхладне и гријне технике (3 године)
- Варилац (3 године)
- Инсталатер (3 године)
Саобраћај:
- Техничар друмског саобраћаја (4 године)
Шумарство и обрада дрвета:
- Техничар за обраду дрвета (4 године)
Геологија, металургија и рударства
- Рударски техничар (4 године)

Током свог постојања школа је доживјела бројне организационе трансформације. Школски технички центар "Илија Стојановић" настао је 1972. године интеграцијом Школе за ученике у привреди основане 1921. године, Школе са практичном обуком из Љубије основане 1925. године и одјељења Техничке школе из Бања Луке која је отворена у Приједору 1968. године.

Центар је у свом саставу имао:
- Техничку школу машинског и електротехничког одсјека
- Школу са практичном обуком
- Школу за ученике у привреди

Године 1976. у Школском техничком центру "Илија Стојановић" у Приједору оформљена је Мшинска школа као засебна организациона јединица. ООУР Машинска школа је формирана 01.07.1997.у оквиру центра за усмјерено образовање Приједор. Од маја 1991. године, Школа постаје установа и дјелује самостално као МАШИНСКА ШКОЛА.

Електротехничка школа 28.09.2000. године прелази у санирани објекат Машинске школе који се, на основу одлуке Министарства, дијели по вертикали на пола. Санација и покривање извршени су средствима Европске Уније. Намјена ових установа је образовање и васпитање ученика III и IV степена у струци. Последња измјена извршена је 2012. године, у ЈУ Машинска школа Приједор, као и усклађивање свих аката у институцијама.

Ученика

Запослених

Постојања

Директор

Борислав Којић

Секретар

Радана Вучковић

Рачуновођа

Јована Брдар

Психолог

Маја Зорић

Педагог

Милада Маленчић

O раду школе

Предности и недостаци наше школе

Контактирајте нас:

ЈУ Машинска школа Приједор


 • Адреса

  79101 Приједор
  Николе Пашића бр.4


 • Телефон

  052/242-871


 • Email

  ss30@skolers.org


 • Радно вријеме

  Пон-Пет од 07:30 до 19:30